TJENESTER ↦ GJENNOMFØRING

Gjennomføring

Å sette ideene ut i livet.

Tjenester:
• Film
• Innhold
• Manus
• Tekst
• Art Direction
• Kampanjer
• Markedsføring
• Synlighet

Det er når strategi, ideer og kommunikasjonsløsninger blir satt ut i livet, at de gjør jobben de skal. Spørsmålet er alltid hvordan man skal få mest igjen for tilgjengelige ressurser.

Maskinen bistår med rådgivning på eksisterende løsninger, eller med tilrettelegging og utvikling av nye. I samarbeid med kunde setter vi sammen teamet vi mener passer best for å gjennomføre strategisk retning og de kreative ideene.

I tillegg til å levere endelige løsninger som for eksempel film, digitale kampanjer, innhold til web og sosiale medier, gjør vi også analyser og evalueringer gjennom prosessen, slik at vi har mulighet til å gjøre eventuelle justeringer. Vi trekker også inn flere samarbeidspartnere etter behov.


Vi løser oppgaver og utfordringer fra idé til ferdig produksjon, tilpasset aktuelle flater, formater og kanaler.